ss

Wednesday, April 30, 2014

அரசியல் ( 64 )

உண்மையான வெற்றி!..

தேர்தல் முடிந்து புதிய அரசு அமையப் போகிறது!...

இது புதிது அல்ல! வழக்கமான ஒன்றே! 

ஆனால் யார் வெற்றிபெற்றாலும் நாட்டைக் கிரிமினல்களிடம் இருந்து  விடுவித்தால் மட்டுமே உண்மையான வெற்றியைப் பெற முடியும்!..

இல்லாவிட்டால் அடையும் வெற்றி தாற்காலிக வெற்றியாக மட்டுமே இருக்கும்!...

காரணம் மக்களின் நிரந்தர ஆட்சியாளர்களாகக்  கிரிமினல்கள் தான் விளங்குகிறார்கள்!....

பல்சுவை....

1. இச்சி நானி இல்லி ராஜா

2. கலையும் கொலையும்

3. இரட்டை நாயனம்

4. இது என்ன இகம்?

5. முருகனுக்குமொட்டை

6. எச்சரிக்கை!

7. உடன் பிறந்தார் நெஞ்சம்...

8. பனையரசம்மா!

9. மாயமான மாயன்!

10. சலகெருது (சலங்கை எருது)

11. மண்பானை

12. அரவானிகள்

13. பேய்!

14. மண்பானை

15. உதிரிகள்...
http://www.drumsoftruth.com/2013/04/15_24.html

16. போலி மருத்துவங்கள்!...

17. ஞாபகம் வருதே!...

18...யுரேகா!

19. விரதம் எதற்காக?

20. நேர்மை!
http://www.drumsoftruth.com/2012/04/1_25.html

21. உண்மைக் காதல்

22.  கேள்வி பதில்

23. என்ன அநியாயம் இது!
http://www.drumsoftruth.com/2012/05/1_24.html

24.ஆல்டன் கேட்ஸ்டன்

25. பாவம் கழுதைகள்!

26. A P J அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு எழுதிய ஒரு கடிதம் 

27. நமது கதியும்.......!

28. பிற உயிரினங்கள் ( 2 ) கருணை
http://www.drumsoftruth.com/2012/07/2_25.html

29. அண்டவெளி ( 1 )

30. ஐயம் தெளிதல் ( 1 )

31. வலியும் வேதனையும்!

32. கொல்லாமை

33. கேள்வி பதில் ( 3 )

34. பொருளும் அருளும்!

35. கால்நடைகளும் கொல்லாமையும்! 

36. உயிர் வதையும் மாமிச உணவும்!

37. பிற உயிரினங்கள் ( 6 )உரையாடல்.....


43. துன்பம் ஒன்று விளைவு இரண்டு

44. கெட்ட பழக்கங்கள் (1)
புகை பகையான கதை!

45. உலகிற்கு ஏற்ற இகம்!

46. 

சிறுகதைகள்.....பட்டியல்...

மரம்..... கட்டுரைகள்.

1. ஆலும் வேலும்
13. வேம்பும் காக்கையும் , கள்ளி16.  கள்ளி -  இயற்கையின் மரணம்....
http://www.drumsoftruth.com/2014/01/20.html

இயற்கை ......கட்டுரைகள்...

1. ஆலும் வேலும்
http://www.drumsoftruth.com/2012/04/1_6273.html

2. நீர் சோதிடம் உண்மையா?

3. இப்படியும் ஒரு விடுகதை

4.கிராமிய மணம்

5.இயற்கையின் நீதி!

6. இயற்கையான வாழ்க்கை

7. பட்டாம் பூச்சி

8. வாழ்விடம் எங்கே?

9. கடைசி வாய்ப்பு!

10. ஒரு கேள்வி!

11. அழிவு வேகம்

12. கரையான்! 

13. மூட நம்பிக்கையின் நன்மை! 

14. குப்பையான கிணறு! 
http://www.drumsoftruth.com/2013/04/13.html

15. வேலிக்கருவை -  உண்மையும் பொய்யும்.....

16.சுருக்குக் கயிறு..

17. அரசுக்கு ஒரு யோசனை!

18.  பனைமரம்
http://www.drumsoftruth.com/2013/04/17.html

19.கள்ளி -  இயற்கையின் மரணம்....

20. படு தோல்வியும் எச்சரிக்கையும்...!...


தத்துவம்..... கட்டுரைகள்.....

1. சித்தர்கள்

2. சித்தர்களைப் பற்றிய சிந்தனைகள் 

3. மூவகை வாழ்க்கை!
http://www.drumsoftruth.com/2013/01/1.html

4. வளர்ச்சியும் வீக்கமும்

5. மூவகை வாழ்க்கை!

6. தத்தம் நிலையில் தாம் பெரியவரே! 
http://www.drumsoftruth.com/2013/01/4.html

7. முன்னோரும் நமது கடமையும் 

8. உயிர்

9.சரியும் தவறும் 

10. மரணமிலாப் பெரு வாழ்வு!

11. வளர்ச்சி!

12. ஆடையும் மனிதனும்...

13ஆர்கிமிடிஸ் விதி அசைகிறது! 

14. காலப் பயணம்....

15. வாழ்வும் சாவும் ....   

16. அறிவியலின் புது எதிரிகள்!

17.தன்மானமும் தன்னகங்காரமும். 

18. தவறான நம்பிக்கையும் சரியான நம்பிக்கையும்

19. பாசிஸ்டுகள்!

20. மறு பிறப்பு!

21. மொழியின் வீழ்ச்சி!

22.தியானம்

23. விதியும் மதியும் 

24. காலப் பயணம் .....

25. வாழ்வும் மரணமும்....

26. மாமிசம் வேறுபாடும் முக்கியத்துவமும்.

27. எது நல்லது?....

28. பிரபஞ்சம் ஏன் தோன்றியது?....

29. ஒரு ஆன்மிகக் கனவு!....

30. ஏன் கூடாது?....

31. உலகிற்கு ஏற்ற இகம்!

32. விதையும் விளைச்சலும்! 
http://www.drumsoftruth.com/2014/08/38.html

33.ஒரு கேள்வி! 
http://www.drumsoftruth.com/2014/09/39.html

34.உயிரும் உடலும் 
http://www.drumsoftruth.com/2014/09/40_17.html

35..மூலம் ! 
http://www.drumsoftruth.com/2015/01/41.html

36.Tuesday, April 29, 2014

அரசியல்..... கட்டுரைகள்....

1. எது அரசியல் கருத்தோட்டம் (1)

2. கருத்தோட்டம் (2)

3. கருத்தோட்டம் (3)

4. கருத்தோட்டம் (4)

5. கருத்தோட்டம் (5)

6. கருத்தோட்டம் (6)

7. கருத்தோட்டம் ( 7 )
http://www.drumsoftruth.com/2012/05/7_19.html

8. கருத்தோட்டம் (8)

9. கருத்தோட்டம் (9)

10. கருத்தோட்டம் (10)

11. கருத்தோட்டம் (11)

12. கருத்தோட்டம் (12)

13. செத்தும் கெடுப்பான்

14. எது ஜனநாயகம் 

15.கேள்வி பதில்...

16. எது சரியான அரசியல்?

17.. தேர்தல்....
http://www.drumsoftruth.com/2012/08/17.html

18. லஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை

19. இது என்ன நாடு?

20. தேச பக்தர்களும் தேசத் துரோகிகளும்!

21. அரசியல் அக்கரை

22. யார் குற்றவாளி?
http://www.drumsoftruth.com/2012/10/22.html

23. கடமையும் கத்தரிக்காயும் 

24. நாடு உருப்படுமா?
http://www.drumsoftruth.com/2012/11/24.html

25. கூத்து அரசியல்! 

26. மக்கள் ஒற்றுமை!

27.தலைவன்- தொண்டன் 

28. தலைவன் 

29. அனைவரும்.....
http://www.drumsoftruth.com/2012/12/29.html

30. குற்றவாளிகள் விதித்த தண்டனை!

31. அடிப்படைத் தேவைகள்

32. தெரிந்து செய்தால்.....

33. அரசியல் கேடு!

34. புது வியாதி!

35. அரசியல் நோய்கள்!

36. அஹிம்சை!

37. மாவீரர்கள் யார்?
http://www.drumsoftruth.com/2013/01/37.html

38. சுதந்திர அடிமைகள்!

39. யாரை நம்பலாம்?

40. மத்திய மாநில அரசுகள்

41. சரியான பாதை! 

42. ஈ வே ரா

43.மக்களாட்சித் தத்துவம்!

44. இவரைக் காணவில்லை....

45. அலெக்சாண்டர் மாவீரனா?...

46. கொஞ்சம் சிந்திப்போமே!...

47. ஒரு கேள்வி!50. இவர்கள்.....
54. விமோசனம்....

55. லோக்பால்....58. சீரழியும் தேர்தல்....


64. உண்மையான வெற்றி!..

65. யார் தருவார் ஒரு நல்லரசை?...
http://www.drumsoftruth.com/2014/05/65.html

66. முதல் ஆணை!...
http://www.drumsoftruth.com/2014/05/66.html

67.சட்டத்துக்கு ஒரு கேள்வி!...
http://www.drumsoftruth.com/2014/05/67.html

68. இது என்ன பார்வை?...
http://www.drumsoftruth.com/2014/05/68.html

69.ஒரே ஒரு விஷயம்.....
http://www.drumsoftruth.com/2014/05/69.html

70.நன்றி! நன்றி!! நன்றி!!!
http://www.drumsoftruth.com/2014/05/70.html

71.

Monday, April 28, 2014

உணவே மருந்து.... கட்டுரைகள்....

1. நல்ல உணவுக்கு அளவுகோல்

2. நில்! கவனி! சாப்பிடு!

3இன்ப வாழ்வு

4. நாற்காலிக்கு மூணே கால்

5. தேங்காய்

6. இதயமும் நுரையீரலும்

7. நஞ்சை உண்ண வேண்டுமா?

8. வாய்மடித் தத்துவம்

9. மூன்று தேவியர் 

10. சிரங்கும் சுகமும்

11.  மிகு எடையைக் குறைப்போமே!

12. குளியல்

13. உணவில் மூன்று வகை

14. ஒரு கேள்வி

15. இயற்கையை அரவணைப்போம்!

16. குப்பையில் அமிர்தம்

17. எது சிறந்தது?

18. அலோபதியும் நாமும்  

19. பழைய சோறும் பஞ்சாமிர்தமும்

20. உடல்குப்பை

21. உணவுமுள்

22. சக்தி

23. உமிழ் நீர்

24. எது சிறந்த உணவு

25. தேங்காய் பழம் 

26. இயற்கை எனிமா 

27. சோற்றுக் கற்றாழை

28. கற்றாழைக் குழம்பு

29. கறிவேப்பிலை காரப்பொடி

30. நல்லதும் கெட்டதும்

31. இயற்கை உணவு

32. பசியும் ருசியும்

33. கோரை உணவு 

34. முருங்கைக்காய் இயற்கை ரசம்!

35. உணவு  - மூன்றும் இரண்டும்

36. மூவகை  உணர்வுகள் 

37. 

38. நல்லதை காண வழி!....

50. பாலும் பாவமும்!

51. நோயற்ற வாழ்வு! 

52தானிய உணவைக் குறைப்போம்!

53. முள்ளங்கியின் சிறப்பு

54. இயற்கை உணவு

55. வாழைத் தண்டு ஜுஸ்

56. பழைய சோறு

57. தண்ணீர் நிறையக் குடிக்க வேண்டுமா?.... 

58.தாவரத்தில் நல்லதும் கெட்டதும்.
http://www.drumsoftruth.com/2013/07/58.html

59. வேரில் பழுத்த பலா

60. சர்க்கரை நோய் மட்டுமா?

61. பனையும் பயனும்!

62.வெண்பூசனி இயற்கை மோர்க்குழம்பு.

63.  இயற்கைமுறையில் தயாரித்த முள்ளங்கிக் குழம்பு சாதம்.

64. முளைக் கட்டிய பாசிப் பயற்றில் இயற்கைமுறைக் குழம்பு! 
http://www.drumsoftruth.com/2013/10/69.html

78.     பசி

79.பாடம்....
http://www.drumsoftruth.com/2014/01/79.html

81. நெரிசல்.......
http://www.drumsoftruth.com/2014/03/81.html

84. கசப்பு இனிப்பாகும் விந்தை!.....
http://www.drumsoftruth.com/2014/05/84.html

85. அக்கு பஞ்சர் பெயரால் மோசடி......
http://www.drumsoftruth.com/2014/06/85.html

86.உணவில் தானியத்தின் பங்கு!
http://www.drumsoftruth.com/2014/07/86.html

87.உண்ணும் முன்னே.....
http://www.drumsoftruth.com/2014/07/87.html

88.உணவு இயந்திரம்.....
http://www.drumsoftruth.com/2014/08/88.html

89.தடுப்பு மருந்து சரியா? தவறா?
http://www.drumsoftruth.com/2014/08/89.html

90.நோயறி திறன் ............
http://www.drumsoftruth.com/2014/08/174.html

91.தண்ணீர் மாத்திரை! 
http://www.drumsoftruth.com/2014/09/91.html

92.எண்ணெய் இரண்டு முகங்கள்......
http://www.drumsoftruth.com/2014/09/92_8.html

93.பேனும் பெத்த பெருமாளும்.....
http://www.drumsoftruth.com/2014/09/93.html

94. உண்ணும் முன்னே!...
http://www.drumsoftruth.com/2014/10/94.html

95.உணவும் மதுவும்.....
http://www.drumsoftruth.com/2014/11/95.html

96.  துணி சொல்லும் தத்துவம்!
http://www.drumsoftruth.com/2014/11/96.html

97.